วิธีใช้

ผลิตภัณฑ์นี้แสดงว่า

แพกเกจของน้ำมันเหลืองสมถวิลในรูปแบบต่างๆ

แพกเกจของน้ำมันเหลืองสมถวิลในรูปแบบต่างๆ

เป็นยาแก้โรคและบรรเทาโรค (อัมพาต, แก้เหน็บชา-ตะคริว) ปวดหัว, จะเป็นลม, เคล็ดขัดยอก และแก้ยุงกัด แมลงกัดต่อย, ผดผื่นคัน, เมารถ, เรือ, เครื่องบิน

แนะนำการใช้

สูดดมหรือทาเบาๆ ในส่วนที่อักเสบเป็นผดผื่นคันหรือแมลงกัดต่อย ยาบรรเทานี้ใช้สำหรับผู้สูงอายุ บุคคลทั่วไป และนักเดินทางท่องเที่ยว

ข้อควรระวัง

ห้ามหยอดตา ระวังของปลอมของเลียนแบบ ของแท้ต้องสมถวิล (อั้งกี้) น้ำมันเหลือง ตราต้นโพธิ์เท่านั้น