เกี่ยวกับ

แม่อั้งกี้ สมถวิลเรียนรู้เคล็ดลับในการสร้างน้ำมันเหลืองมาจากครอบครัว ต้นตำรับจากประเทศไทยและจีน แม่สมถวิลเริ่มทำน้ำมันเหลืองทำเองในบ้านเกิดของเธอในจังหวัดตราด

พระราชทานของที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ณ วัดคีรีวิหาร จังหวัดตราด วันทีท 11 ตุลาคม พ.ศ.  2538

พระราชทานของที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ณ วัดคีรีวิหาร จังหวัดตราด วันทีท 11 ตุลาคม พ.ศ. 2538

สินค้าของแม่สมถวิลได้รับการยกย่องเป็นอย่างดีและได้รับ รางวัล ต่างๆ จากสถาบันในประเทศไทยในภายหลัง

แม่อั้งกี้ สมถวิล

แม่อั้งกี้ สมถวิล

น้ำมันเหลืองสมถวิลเป็นสินค้าที่เป็นที่รู้จักดีในจังหวัดตราด และยังถูกกล่าวถึงในหนังสือแนะนำการท่องเที่ยวอีกด้วย (ตัวอย่าง เช่น Lonely planet) และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก: ผู้ใช้ส่วนใหญ่รู้สึกดีขึ้นหลังจากได้ใช้น้ำมันนี้แล้ว

แม่อั้งกี้มีร้านค้าอยู่ 2ร้าน ในจังหวัดตราด และอีกกว่าสิบร้านค้าที่ขายน้ำมันของแม่สมถวิลทั่วประเทศไทย น้ำมันยังคงถูกทำขึ้นในโรงงานเล็กๆ ในครอบครัวของเธอในหนองเสม็ดจังหวัดตราด ซึ่งอยู่ในจังหวัดเล็กๆ ที่อยู่ในส่วนปลายทางใต้ของภาคตะวันออกของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นประตูสู่เกาะช้างและอุทยานแห่งชาติทางทะเลขนาดใหญ่ที่อยู่รอบๆ