ขวด 4cc bottle

ขนาดเล็กฝาปกติ

Small bottle with a regular cap.

ขวด 4cc bottle

ขวด 4cc bottle

แพกเกจบรรจุ 12 ขวด - 12 bottle package

แพกเกจบรรจุ 12 ขวด - 12 bottle package

บรรจุภัณฑ์ / Packages