ลูกกลิ้ง 4cc roll-on

ลูกกลิ้ง 4cc roll-on

ลูกกลิ้ง 4cc roll-on

ขวดลูกกลิ้งขนาด 4cc มีฝาครอบ บางร้านขายในกล่องบรรจุ บางร้านขายแบบไม่บรรจุกล่อง – บางครั้งห่ออยู่ในแผ่นพับสีชมพู

4cc bottle with a roll-on cap. Some shops sell it in a box, others sell only the bottle – sometimes wrapped in a pink brochure.

ลูกกลิ้ง - roll-on

ลูกกลิ้ง - roll-on

แพกเกจบรรจุ 12 ขวด - 12 bottle package

แพกเกจบรรจุ 12 ขวด - 12 bottle package

บรรจุภัณฑ์ / Packages