ขวด 24cc bottle

ฝา ประเภทนี้เป็นตัวเลือกที่ดี ถ้าคุณคิดจะถูน้ำมันลงบนพื้นที่ที่เป็นบริเวณกว้างบนร่างกาย บางร้านขายในกล่องบรรจุ บางร้านขายแบบไม่บรรจุกล่อง – บางครั้งห่ออยู่ในแผ่นพับสีชมพู

ขวด 24cc bottle

ขวด 24cc bottle

This type of cap is good if you plan to rub the oil on large areas of the body. Some shops sell it in a box, others sell only the bottle – sometimes wrapped in a pink brochure.

แพคเกจขวด 12 bottle package

แพคเกจขวด 12 bottle package

บรรจุภัณฑ์ / Packages